Construction Consultant

 

Congtrinhxanh thực hiện chuyên nghiệp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn quản lý dự án.
 • Tư vấn thẩm định – Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình.
 • Tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và các thiết bị lắp đặt công trình.
 • Tư vấn giám sát thi công công trình.
 • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lựơng công trình.
 • Thực hiện mô hình đồ án quy hoạch chi tiết, mô hình công trình kiến trúc.
 • Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội - ngoại thất.
 • If you like forever classic fake watches, you cannot miss the best replica breitling watches UK.
  Best UK fake watches online are worth having.
 • The hot website offers cheap us fake rolex watches for men and women.