Công trình Công nghiệp

NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN SỐ 55

  • Địa điểm: AMATA INDUSTRIAL PARK- DONG NAI PROVINCE
  • Nội dung thực hiện: Thủ tục pháp - tư vấn thiết kế

► Chi tiết dự án:

- Diện tích khuôn viên: 4.791,8 m2

- Qui mô: 02 tầng,

- DTXD: 2.862 m2

- Tổng mức đầu tư: 27 tỷ