Khách Sạn - Resort - Nhà hàng - Showroom

SINA HOTEL

  • Địa điểm: Phnompenh, Cabodia
  • Nội dung thực hiện: Thiết kế

► Chi tiết dự án:

- Diện tích khuôn viên: 270m2

- Qui mô: 01 hầm và 08 tầng

- DTXD: 2.458m2

- Tổng mức đầu tư: 983,200.00 USD